Agile HR

Hvordan ser HR ud i den agile organisation? På dette to-dages online kursus får du den viden og de værktøjer, der skal til for at gøre HR til en eftertragtet agil medspiller, så du kan skabe det HR, din agile organisation tørster efter.

Læs mere her

Det kan du efter kurset
 • Du ved hvad Agile er, hvad det kan forløse for en organisation, og hvad skal der til, for at få det til at lykkes
 • Du forstår det agile manifest, de agile principper og de mest anvendte agile metoder
 • Du forstår udfordringerne ved at drive ’traditionel HR’ og behovet for at HR gentænker sin rolle og sin værdi i den moderne organisation
 • Du har indsigt i cases og har arbejdet med, hvordan en række HR-discipliner (kompetenceudvikling, målinger, incitamenter mm.) kan gentænkes i en agil kontekst.
 • Du ved hvordan HR-strategi og HR-services kan udvikles agilt med et kundecentreret perspektiv, en eksperimenterende tilgang, korte feedback-loops og læringsfokus
 • Du har konkrete redskaber til, hvordan jeres HR-funktion kan transformere sig selv, og hvordan I kan blive de bedste enablere for jeres agile organisation

Kontakt os på info@syndicateu.dk for at få flere oplysninger.

Målgruppe

HR-professionelle i enterprise-organisationer, der gennemgår eller overvejer agil transformation.

 • HR-ledere og -ledergrupper
 • HR Business Partnere
 • HR konsulenter
 • HR specialister
 • HR generalister
 • Agile HR Leads
Indhold

HR har historisk udviklet sig i takt med enterprise-organisationens skiftende behov, og har i stigende grad etableret sig som en uundværlig spiller og strategisk partner i det organisatoriske landskab.

Med agil transformation udfordres 100 års organisatorisk vanetænkning radikalt. Beslutningsretten er ikke længere forbeholdt de få. Og det er heller ikke længere den enkelte medarbejder, der er den centrale enhed for performance, men det autonome og tværfaglige team.

På kurset kommer du igennem følgende moduler:

 

Kursusdag 1: Agile som katalysator for HR

Vi starter med at kigge på agile med organisationsteoretiske briller. Hvad betyder skridtet ind i det agile, og hvorfor kan det ikke sammenlignes med hidtidige forandringer?

Derudover gennemgår vi de mest udbredte agile arbejds- og organisationsformer og undersøger, hvordan HR selv kan arbejde og organisere sig agilt.

 • Den traditionelle organisationsforståelses begrænsninger i en VUCA verden (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous)
 • Agile og Scrum som de mest aktuelle bud på at skabe forretningsmæssig responsivitet og brugerværdi i en verden i konstant bevægelse
 • Det agile team som den centrale enhed for værdiskabelse og de krav det stiller til den øvrige organisation
 • Den agile HR-organisation – hvordan HR selv kan og bør arbejde agilt 

 

Kursusdag 2: HR som katalysator for den agile organisation

Med afsæt i den agile forståelsesramme arbejder vi med hvilken slags HR, der bliver brug for i fremtiden: Hvordan kan HR bedst understøtte den agile organisation, og hvilken betydning får det for vores måde at praktisere HR på?

Vi giver dig også inspiration til hvordan HR kan spille sig selv på banen og indtage en afgørende rolle i den agile transformation.

 • HR’s value proposition i den agile organisation
 • Det agile kultur- / struktur-match
 • Udvikling af agile HR-services (produkter)
 • Klassiske HR-discipliner gentænkt i en agil kontekst:

Agil kompetenceudvikling:

Vi arbejder med kompetenceudvikling i en ny og teambaseret kontekst, hvor produktet har højeste orden, og undersøger, hvordan vi kan understøtte teams til at selv-organisere omkring læring og kompetenceudvikling.

Agil performance management:

Vi reformulerer performance management ved at løfte det ud af 1:1-relationen mellem linjeleder og medarbejder og sætter det ind i en teambaseret kontekst, hvor succes måles på, om produktet skaber ønsket outcome og impact hos brugerne.

Agil ledelse og ledelsesudvikling:

Med dyb indlevelse i hvordan de store forandringer opleves af den enkelte leder, arbejder vi med agilt lederskab og indkredser, hvad det betyder for HR-funktionens arbejde med ledelsesudvikling og ledersparring.

Incitamenter og motivation i agile:

Med udgangspunkt i klassiske incitamentsstrukturer som titler, karriereveje og bonusser undersøger vi vilkårene for medarbejderengagement i den agile organisation og hvad det betyder for vores strategiske arbejde med incitamenter.

Skriv til os på info@syndicateu.dk for at få flere oplysninger.

Underviser:
Katrine Hald Kjeldsen

Katrine er agile/lean coach og hjælper hver dag virksomheder på deres agile rejse. Hun startede sin karriere i 2002 som ekstern lektor i Medievidenskab og tog derefter et tilfældigt og heldigt skridt ind i software. Her har hun arbejdet i et væld af sammenbindende roller med afsæt i vidensdeling, kommunikation, facilitering, undervisning og ikke mindst agile.

Desuden er hun selvbestaltet specialist i krøllede hjerner og specialpædagogik.

Certificeringer: Cert.Netværksleder, Cert. Systemisk Coach

LinkedIn

Underviser:
Isabel Monera Mortensgaard

Isabel har arbejdet med ledelsesudvikling de seneste 12 år i forskellige større danske virksomheder. Hun har arbejdet med ledelse på alle niveauer fra aspirerende ledelsestalenter til executive ledere.

Isabel er specialiseret i agil ledelse med særligt fokus på det personlige lederskab og det skifte det kræver, at gå fra leder i en klassisk hierarkisk organisation til at kunne motivere og enable agile teams.

Med en baggrund i strategi, ledelse og organisation, beskæftiger Isabel sig desuden med agil HR, organisationsudvikling, innovationskultur og adfærdsdesign. 

Certificeringer: Facilitering, change management og personlighedstests.

Linkedin