Scrum Master

Bliv certificeret Scrum Master og øg effektiviteten i dit Scrum Team. På dette kursus opnår du en solid forståelse for din rolle som Scrum Master og principperne i Scrum.

Introduktion

I dit arbejde som Scrum Master er det både dit ansvar at jeres proces og jeres samarbejde fungerer optimalt - også når der er mange forventninger og svære prioriteringer. Hos Syndicate U har vi derfor designet dette Scrum Master-kursus med afsæt i tre centrale fokusområder: 

  • Bliv fortrolig med det agile mindset
  • Skab klarhed gennem facilitering
  • Bliv den bedste coach for dit team

På kurset bliver du fortrolig med det mindset, der er udgangspunktet for Servant Leadership både i dit team og videre ud i organisationen. Samtidig giver vi dig alle de redskaber, du skal bruge for at arbejde med agil forandring.

På kurset gør vi meget ud af at kombinere undervisning og øvelser, så du bliver klar til at facilitere alle events inden for Scrum-frameworket.

Vi udfordrer dig på de dilemmaer, du typisk vil møde i din hverdag som Scrum Master, og vi lærer dig, hvordan du bedst støtter dit team ved at agere ud fra deres modenhedsniveau. Det gør vi blandt andet ved at gennemgå relevante metoder og teknikker indenfor coaching, og vise dig, hvordan du bruger dem til at skabe nye resultater sammen med dit team.

 

Kontakt os på info@syndicateu.dk for at få flere oplysninger.

Det kan du efter kurset
  • Du har en klar forståelse af Scrum frameworket
  • Du kan agere som professionel Scrum Master i et nyt eller eksisterende team
  • Du er klædt på til at skabe et frugtbart samarbejde med alle relevante stakeholders
  • Du ved, hvordan du bedst øger effektiviteten i dit Scrum Team
Målgruppe

Kurset er til dig, der arbejder med Scrum - enten som Scrum Master eller lignende roller - og som gerne vil blive bedre til at støtte dit team i at arbejde med kontinuerlig feedback og forbedring.

Indhold

Vi arbejder med afsæt i en generel forståelse af Scrum. Hvad skal til for at starte Scrum op i et team, og hvordan skaber du størst effekt i hverdagen som Scrum Master?

 

Scrums teori og principper

Scrum er baseret på empirisk procesteori med det formål at styre komplekst arbejde. Du lærer om empirisme, kompleksitet og agilitet inden for de grundlæggende principper i Scrum.

Teams og mennesker

En essentiel del af Scrum er de mennesker, der indgår i dit team. Du får forståelse for selvorganiserende og tværfaglige teams, hvordan de fungerer og hvad du som Scrum Master gør for at understøtte dem.

Produktleverancer med Scrum

Du lærer, hvordan du støtter jeres Scrum team i arbejdet med jeres Product Backlog, hvordan I planlægger med Scrum og hvordan du enabler teamet til at levere kontinuerligt, Sprint efter Sprint.

Rollen som Scrum Master

Som Scrum Master skal du hjælpe teamet og organisationen med at forstå Scrum og bruge det rigtigt. Derfor arbejder vi indgående med, hvordan du agerer som Scrum Master i hverdagen i forskellige situationer og udfordringer.

 

På kurset underviser vi dig med afsæt i principper fra Training from the Back of the Room. Forvent derfor et minimum af slides, mange flips, handouts og konkret teamsamarbejde på en gennemgående case. Der bliver selvfølgelig også tid og plads til dialog og Q&A.

 

Skriv til os på info@syndicateu.dk for at få flere oplysninger.

Download kursusbeskrivelsen

Test og Certificering

Efter kurset får du mulighed for at gennemføre Scrum.org’s certificeringsprøve: Professional Scrum Master I.

Underviser:
Claus Vagner Pedersen

Claus brænder for at udvikle mennesker. Med afsæt i det agile har Claus igennem de seneste 14 år arbejdet med teams, afdelinger og virksomheder for at skabe fokus på kunder og værdiskabelse.

Claus er og har været med til at drive flere store agile transformationer i Danmark. Han brænder for at skabe resultater, og for at skabe en bevægelse imod kontinuerlig forbedring, for sine kursister, igennem undervisning, coaching og mentoring.

Certificeringer: Agile Team Coach, Agile Team Facilitator, Agile Leadership, PSM I+II, Graphic Facilitator

LinkedIn

Underviser:
Thomas Karner-Gotfredsen

Thomas er en erfaren produktudvikler med særligt fokus på at sikre de agile værdier og principper i sammenspillet mellem organisationen og ned i de enkelte teams.

Thomas´ erfaring dækker forandringsledelse, agile transformationsprojekter, scrum master, agil coach og team lead med de agile principper som grundfundament.

Thomas underviser i kompetencefeltet mellem de agile grundprincipper og den praktiske anvendelse.

Til daglig arbejder Thomas som coach i produktorganisationer hos Syndicates kunder

Certificeringer: Scrum Master (PSM), Professional Agile Coach, “Training from the back of the room” og Cand.IT- IT, Kommunikation og Organisation.

LinkedIn