At være Agile Coach er en kompleks rolle, der kræver en solid ballast og ikke mindst intensiv træning og præcis feedback. Det er netop fundamentet i Professional Agile Coach-uddannelsen (PAC). Uddannelsen giver dig de kompetencer og værktøjer, der skal til for, at du kan fungere som Agile Coach i en professionel kontekst.

PAC bygger på mange års praktisk erfaring samt et teoretisk grundlag, der blandt andet er hentet i Professional Business Facilitering (IAF), Training from the Back of the Room, Professional Coaching (ICF), NLP, Management 3.0 mm.

Som deltager kan du forvente at blive udfordret igennem hele uddannelsen. Du vil gennemgå en personlig udvikling, der vil bidrage til opbygning af ballast og ro i forhold til din kommende rolle som Professional Agile Coach. Målt på disse parametre er PAC en helt unik uddannelse, som du ikke finder nogle andre steder.

Det kan du efter uddannelsen
 • Du kan benytte al den viden, der skal til at blive certificeret Professional Agile Coach i praksis
 • Du kender til alle de modeller og praktikker, der skal i enhver agil coachs videre karriere
 • Du kan give kvalificeret coaching til teams, ledelse og enkeltpersoner
 • Du kan facilitere i en professionel kontekst
Målgruppe

For at deltage i uddannelsen er det en forudsætning, at du i forvejen:

 • Har minimum et års erfaring som Development Team Member, Scrum Master, Product Owner eller Agile Coach.
 • Har en certificering hos Scrum.org eller Scrum Alliance – enten som Product Owner, Scrum Master eller Scrum Developer.
 • Deltager i et indledende interview, der handler om kandidatens erfaring og ikke mindst kandidatens forståelse af Agile.
Indhold

Uddannelsen er opbygget omkring fem moduler:

 

Modul 1 (3 dage): Rollen som Agile Coach, Agile Leadership, Professional Coaching

Få rammesat din rolle som Agile Coach, og hvad der forventes, at du som Agile Coach kan gøre. På første modul lærer du om, hvordan du arbejder med forandringsledelse i og omkring et team, samt begynder at udføre individuel coaching.

Program:

 • Dag 1: Rammesætning + rollen som Agile Coach
 • Dag 2: Agile Leadership + transformation og forandring
 • Dag 3: Coaching + coaching-modeller + påbegyndelse af individuel coaching

Efter modul 1:

 • Er der etableret grupper, der arbejder med individuel coaching frem mod modul 2.
 • Har alle deltagere fået en mentor, der sideløbende vil arbejde med personlig udvikling under hele uddannelsen.

 

Modul 2 (2 dage): Professionel Coaching

Vi bygger oven på vores viden fra modul 1 og lærer flere coachingmodeller og -teknikker. Derudover begynder vi at arbejde med teamcoaching i en agil kontekst.

Program:

 • Dag 1: Coachingprincipper og -teknikker
 • Dag 2: Coaching af Agile Teams

Efter modul 2:

 • Er der etableret grupper, der arbejder med teamcoaching.
 • Arbejder den enkelte med en individuel skriftlig opgave (del 1), der tager udgangspunkt i forståelsesrammen.

 

Modul 3 (2 dage): Professionel Facilitering

På dette modul skaber vi et solidt fundament for facilitering i en professionel kontekst. Du lærer de mest udbredte modeller og teknikker og bygger videre på coachingteknikker fra modul 1 og 2. Dernæst sætter vi professional business facilitering i en agil kontekst.

Program:

 • Dag 1: Faciliteringsmodeller, -principper og -teknikker
 • Dag 2: Facilitering i en agil kontekst

Efter modul 3:

 • Er der etableret grupper, der arbejder med en praktisk faciliteringsopgave frem mod modul 4
 • Professional Scrum Master II-certificering tages (scrum.org)

 

Modul 4 (2 dage): Professional Training

Som deltager får du et teoretisk indblik i, hvordan man lærer bedst, og hvornår du skal bruge hvilke undervisningsteknikker. Vi afprøver undervisningsmodeller og -teknikker i praksis.

Program:

 • Dag 1: Træningsmodeller, -principper og -teknikker
 • Dag 2: Undervisning i en agil kontekst

Efter Modul 4:

 • Arbejder du videre på den individuelle skriftlige opgave (del 2), der tager udgangspunkt i forståelsesrammen.
 • Er der etableret grupper, der forbereder den praktiske certificeringsopgave frem mod modul 5.

 

Modul 5 (1 dag): Professional Agile Coach Certificering

Certificeringsdag, hvor en sidste praktisk opgave skal bestås for, at du bliver certificeret Professional Agile Coach. Til slut bliver det fejret sammen med de resterende deltagere på PAC-holdet.

Program:

 • Dag 1: Praktisk certificering baseret på konkret case

Modulerne afholdes følgende dage, 2020 - 2021

25-27 november

9-10 december

13-14 januar

24-25 februar

17 marts

Test og Certificering

For at blive certificeret Professional Agile Coach er der følgende krav:

 • At du har deltaget aktivt på alle moduler og understøttet egen og andres læringsproces
 • At du har afleveret en kvalificeret individuel besvarelse af skriftlig certificeringsopgave del 1 + 2 (Modul 2 og Modul 4)
 • At du har deltaget i det obligatoriske antal coachingsessioner (Modul 1)
 • At du har gjort aktiv brug af mentorordning under forløbet (Modul 1)
 • At du består Professional Scrum Master II certificeringen (Modul 3)
 • At du består den praktiske faciliteringsopgave (Modul 4)
 • At du består den afsluttende praktiske certificeringsopgave (Modul 5)

Derudover er der en forventning til, at du som deltager bruger ca. 30-40 timer på opgaver mellem modulerne.

Underviser:
Ole Rich Henningsen

Ole er en passioneret produktudvikler med særlig fokus på de agile værdier og principper. Han har gennem de seneste 16 år arbejdet med delivery og discovery praktikker og teknikker hos en lang række virksomheder.

Oles repertoire er bredt; Eksempelvis har han vundet iværksætterpriser med egne startup og samtidig haft ansvar for nogle af de største agile transitioner i Danmark. Ole er certificeret facilitator, coach og har været certificeret scrum.org trainer siden 2010.

Certificeringer: NLP Master Coach, Business Facilitator, PST, PSD, PSM, MCSD.NET, MCTS

Underviser:
Mads Troels Hansen

Mads er en af de mest erfarne i Danmark indenfor implementering af og praktisk arbejde med Scrum, Kanban og agile teknikker. Han har mere end 15 års praktisk erfaring med at lede teams og afdelinger til at blive mere agile og skabe flere resultater med mere motiverede medarbejdere. Som Udviklingschef/CTO har han indført Scrum i mange forskellige virksomheder med afdelinger i DK, Østeuropa og Asien. 

Mads' undervisninger tager udgangspunkt i teknikker og principper fra "Training from the Back of the Room", for at maksimere læring for deltagerne.   

Certificeringer: Scrum.org certificeringer: PST, PAL I, PSK I, PSM I, PSM II, PSM III, PSPO I, PSPO II, SPS Management 3.0 Facilitator, Expand Certified Coach, "Training from the Back of the Room" Certified Trainer, NLP Coach, Business Facilitator, Scrum@Scale Practitioner, SAFe Agilist

Tilmeld

Vi glæder os til at se dig!

Deltagerinformation

Betalingsinformation